Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

DISPOZIȚIE: COVID-19

Conform Hotărârii nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19. DISPUN:

1. În perioada 10-22 martie 2020, inclusiv, activitățile ce țin de funcționalitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” precum și a subdiviziunilor sale, să fie realizate de la distanță.

2. Acțiunile preconizate pentru desfășurare în perioada menționată se amână.

3. Directorii de Secții și serviciul personal vor întreprinde acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților cu prevederile prezentei Dispoziții.

4. În funcție de evoluția situației epidemiologice, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștința tuturor angajaților.

 

Director,

Dr. hab. Nina CORCINSCHI

Citește mai departe...

Conferinţa ştiinţifică „In memoriam Lilia Hanganu: 65 de ani de la naștere”

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu Direcția Cultură Drochia, Primăria satului Sofia și Gimnaziul „Viorel Cantemir”, Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică „In memoriam Lilia Hanganu: 65 de ani de la naștere”

Citește mai departe...

Simpozionul Ion CREANGĂ: Homer al nostru (183 de ani de la naștere)

Institutul de Filologie Română „B. P-Hasdeu” al MECC Vă invită să participaţi la Simpozionul Ion CREANGĂ: Homer al nostru (183 de ani de la naștere), organizat  în cadrul Festivalului Zilele Creangă, Chişinău – Iaşi − Târgu-Neamţ − Pipirig, ediţia a X-a

Citește mai departe...

Conferinţa ştiinţifică In memoriam Vasile Coroban: 110 ani de la naștere

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică In memoriam Vasile Coroban: 110 ani de la naștere.

Citește mai departe...

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015