Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

Dispoziția nr. 14 din 16.05.2020 cu privire la activitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în condițiile stării de urgență

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020, prin care s-a declarat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova starea de urgență în sănătatea publică pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice și a Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.11 din 15 mai 2020, care a stabilit asigurarea respectării stricte a unor măsuri de control și combatere a infecției de COVID -19, DISPUN:

Citește mai departe...

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a reputatului lingvist, publicist, traducător și om de cultură Vlad Pohilă

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a reputatului lingvist, publicist, traducător și om de cultură Vlad Pohilă (06.04.1953-15.05.2020). Specialist în istoria limbii, onomastică, autor a numeroase studii și articole de cultivare a limbii, de sociolingvistică, Vlad Pohilă s-a impus ca un nume de referință în cercetarea filologică din Republica Moldova

Citește mai departe...

Acad. Nicolae Corlăteanu, 105 ani de la naștere

În acest an comemorăm 105 ani de la nașterea acad. Nicolae Corlăteanu, înaintaș curajos şi promotor neînfricat al cultivării limbii române în Basarabia.

Nicolae Corlăteanu s-a născut la 14 mai 1915 în satul Caracui, județul Lăpușna (astăzi raionul Hînceşti). În 1939 a absolvit Facultatea de Litere şi Filozofie şi Facultatea de Drept a Universității din Cernăuți. A predat timp de câteva decenii la Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moldova.

Citește mai departe...

Colocviul cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, cu genericul PAUL GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC organizează în data de 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a a Colocviului cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, cu genericul PAUL GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr.

Parteneri:

Academia Română, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași

Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca

Academia Română, Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, București

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”, București

Citește mai departe...

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015