Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

Dispoziție nr. 15-a din 16 iunie 2020 cu privire la activitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 prin care s-a declarat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova starea de urgență în sănătatea publică pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice, Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11 din 15 mai 2020, care a stabilit asigurarea respectării stricte a unor măsuri de control și combatere a infecției de COVID -19, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 332 din 3 iunie 2020, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea muncii în unitățile bugetare din 12 iunie 2020 și a Hotărârii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău nr. 7 din 14 iunie 2020, Dispun:

Citește mai departe...

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova organizează prima ediție a concursului „Doctorandul anului”

Doctoranzii, a căror teză este coordonată de cercetătorii Institutului, sunt invitați să participe la concurs cu un filmuleț de 5 min., în care să-și prezinte cel mai important rezultat științific obținut.

Se pot înscrie la concurs candidații care urmează un program de doctorat. Prezentarea filmulețelor se va face până la data de 22 iunie 2020. Autorul celui mai reușit filmuleț, care-și va prezenta rezultatul științific în mod coerent, argumentat și incitant, va primi o diplomă de câștigător al concursului și un set de cărți din partea Institutului. Celorlalți participanți li se vor oferi diplome de participare

Citește mai departe...

Originalul apelului cercetătorilor Institutului de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” privind necesitatea principială a reformării domeniului de cercetare din R. Moldova și a AȘM

Originalul apelului cercetătorilor Institutului de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” privind necesitatea principială a reformării domeniului de cercetare din R. Moldova și a AȘM.

P.S. Semnătura academicianului Haralempie Corbu se află în altă listă de semnatari.

Citește mai departe...

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunţă cu profund regret stingerea din viaţă a lingvistului notoriu, Marcu Gabinschi

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunţă cu profund regret stingerea din viaţă a lingvistului notoriu, Marcu Gabinschi. Doctor habilitat în filologie, autor de monografii, culegeri și dicționare, specialist în istoria limbii și etimologie, Marcu Gabinschi s-a impus ca un nume de referință în cercetarea filologică din arealul lingvistic românesc, precum și a celui european. Prin cele peste 400 de lucrări științifice, scrise în română, rusă și unele – în spaniolă și germană –, distinsul cercetător a avut în obiectiv limba română, precum și alte idiomuri ce țin de lingvistica balcanică, fiind un iscusit poliglot

Citește mai departe...

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015