Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

DECLARAȚIE

 

DECLARAȚIE

 

Adunarea generală a Institutului de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” ține să-și exprime profunda indignare în legătură cu declarațiile provocatoare ale Președintelui Igor Dodon privind o eventuală reintroducere în curriculum școlar în locul limbii române a „limbii moldovenești”, glotonim având o binecunoscută încărcătură ideologică antinațională, românofobă. Eram cu toții convinși că dezbaterile pe marginea denumirii corecte a limbii țin de un trecut ireversibil, că una din fantomele obsedante ale ideologiei comuniste – existența „limbii moldovenești”, alta decât limba română –  a fost alungată pentru totdeauna din forul nostru public. Credeam că argumentele de necombătut aduse de savanți din toată lumea, inclusiv de lingviști de prestigiu din fosta Uniune Sovietică, reconfirmate printr-o hotărâre unanimă a Adunării Generale a A.Ș.M. din  februarie 1994, au pus punct pentru totdeauna discuțiilor sterile menite doar să dezbine societatea și s-o abată de la adevăratele probleme de stringentă actualitate. Iată însă că un președinte care zice că nu joacă poker afirmă, nu ca un politician responsabil, ci ca un cartofor ordinar: „Noi nu renunţăm la poziţia noastră, dar trebuie să le faci pe toate la timpul lor şi când eşti sigur că obţii rezultatul scontat, dar nu pur şi simplu. Când eşti sigur atunci scoţi sabia din teacă şi dai lovitura.” Întrezărim clar în așteptarea oportunității politice pentru rezolvarea brutală, cu lovitura de sabie, a unei probleme lingvistice, un reflex al intransigenței bolșevice, o incompatibilitate cu normele democrației și a statului de drept. Președintele Dodon, din suficiență sau din necunoaștere a realității, uită de vechiul dicton: „Cine va ridica sabia, de sabie va pieri!”. Or, dumnealui, pornit să vândă tot ce se poate vinde în țara asta, ar trebui să știe că nu chiar toate sunt de vânzare, că sunt lucruri de care e bine să nu te atingi. sunt temeiuri fundamentale ce țin de sfânta sfintelor poporului, precum e limba, istoria, pământul. Aici cu sabia, dle Președinte, nu se trece, pentru că prețul poate să fie capul! E o avertizare.

Ne exprimăm cu această ocazie și nedumerirea față de tăcerea asurzitoare cu care a răspuns conducerea A.Ș.M. declarațiilor scandaloase ale președintelui Dodon. Nici o replică, nici un cuvânt de revoltă, nici o îngăimare de dezacord! De parcă așa ar și fi trebuit să fie. De fapt, de parcă Academia de Științe nici nu mai există.

 

Aprobată de adunarea generală a colectivului Institutului de Filologie Română „P.P. Hasdeu” 

14 ianuarie 2020

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015