Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

Conferinţa ştiinţifică Academicianul HARALAMBIE CORBU: 90 de ani de la naștere

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte aAcademiei de Științe a Moldovei, Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică Academicianul HARALAMBIE CORBU: 90 de ani de la naștere.

Evenimentul este o omagiere adusă academicianului Haralambie CORBU, istoric și critic literar, profesor universitar.   

Conferinţa va avea loc marți, 18 februarie 2020, ora 1400  în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1).

 

PROGRAM

Moderator

Dr. hab. Nina CORCINSCHI, Director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

 

Cuvânt de salut

Acad. Ion TIGHINEANU, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

Dr. Corneliu POPOVICI, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării

Dr. hab. Nina CORCINSCHI, Director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

M. c.Victor MORARU, Coordonatorul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Doctor Honoris Causa, prof. Constantin RUSNAC, Secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO

Arcadie SUCEVEANU, Președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova

Dimitrie GUITU, Reprezentant al Școlii Primare „Haralambie  Corbu”, satul Dubăsarii Vechi

Comunicări

Haralambie Corbu: însemnele unui destin

Svetlana KOROLEVSKI

Mihai Eminescu și Vasile Alecsandri în interpretarea istorico-literară a lui Haralambie Corbu

Acad. Mihai CIMPOI

Rolul lui Haralambie Corbu în valorificarea moștenirii literare

Dr. Vlad CARAMAN

Aspecte ale publicisticii eminesciene în viziunea lui Haralambie Corbu

Dr. Miroslava METLEAEVA   

Prezentare Power Point Haralambie CORBU – aprecieri critice

Dan VEREJANU

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015