Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

Conferinţa ştiinţifică Ion CIOCANU: 80 de ani de la naștere

 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației Culturii și Cercetării în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică Ion CIOCANU: 80 de ani de la naștere

Evenimentul este o omagiere adusă criticului literar, filologului, pedagogului, scriitorului român –   Ion CIOCANU.

Conferinţa va avea loc marți, 21 ianuarie 2020, ora 1400  în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1).

Prezentare Power Point

ION CIOCANU – aprecieri critice

Dr. Sergiu COGUT 

                                                          

PROGRAM

Moderator

Dr. hab. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Cuvânt de salut

Dr. hab. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

M. c.Victor MORARU, Coordonatorul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Comunicări

Modelul critic aristarh

Acad. Mihai CIMPOI

Ion Ciocanu: maestru și salahor

Dr. hab. Alexandru BURLACU

Ion Ciocanu sau despre conștiința lucrului bine făcut

Dr. Felicia CENUȘĂ

Ion Ciocanu, „constructor” de istorii literare

Anatol MORARU

   Evocări

Arcadie SUCEVEANU, Președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova

Dr. hab. Anatol GAVRILOV

Dr. hab. Vasile BAHNARU

Dr. hab. Andrei ȚURCANU

Dr. hab. Vlad PÂSLARU

Dr. Ion BURUIANĂ

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015