Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

Colocviul științific naţional „Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN” (ediţia a IV-a)

  Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova Vă invită la ediţia a IV-a a Colocviului național Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN,care se va desfășura la 12 noiembrie 2019,în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, et. II).

 

 Colocviul este organizat în cadrul proiectelor instituţionale:

Evoluţia literaturii române, a folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal;

Direcţii actuale în cercetarea limbii române;

Portal de resurse lingvistice pentru limba română.

 

PROGRAMUL COLOCVIULUI

Marți, 12 noiembrie

 

9301000 – Înregistrarea participanţilor

 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1)

 

1000 – Inaugurarea lucrărilor

(Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

 

Moderator

Dr. hab., conf. univ. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Mesaje de salut

Dr. hab., conf. univ. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Acad. Ion TIGHINEANU, președinte al AȘM

 

Comunicări în plen

Acad. Mihai CIMPOI,Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”,Literatura contemporană în viziunea academicianului Silviu Berejan

Dr. hab., prof. univ. Vasile BAHNARU,Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”,Acad. Silviu Berejan – contribuţia lui la reglementarea teoretică a fenomenelor de semantică

Dr. hab., prof. univ. Gheorghe POPA, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Cetățeanul și savantul acad. Silviu Berejan

 

11301230 – Lansare de carte (Sala Mică, et. II)

12301300 – Pauză de cafea (Sala 408, et. IV)

13001400 – Masă rotundă (Sala Mică, et. II)

14001700 – Lucrări pe secțiuni

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, et. II, IV)

17001730 – Concluzii (Sala Mică, et. II)

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

 

Preşedinte:

Dr. hab., conf. univ. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Membri:

Dr. hab., conf. univ. Eugenia MINCU, director adjunct al Institutului

Dr., conf. cerc. Viorica RĂILEANU, secretar ştiinţific al Institutului

Liliana BOTNARU, șef al Centrului de Lingvistică al Institutului

Dr. Olesea GÎRLEA, șef al Centrului de Literatură şi Folclor al Institutului

Dr. Dorina MACOVEI, șef al Centrului de Terminologie al Institutului

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:

 

Dr. hab., conf. univ. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română    „B. P.-Hasdeu”, Chișinău

Dr. hab., prof. univ. Vasile BAHNARU, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău

Acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău

Dr. hab., prof. univ. Gheorghe POPA, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Dr. Maria ONOFRAȘ, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău

Dr. Ana VULPE, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015